موضوع : | بازدید : 15 | تگ ها : خدا , god, اطمیان
تاريخ : | 1:51 | نویسنده : ساره جهانگیری

خودت را که به خدا سپردی دیگر نگران هیچ چیز نباش

کشتی نوح را یک غیر حرفه ای ساخت ......

کشتی تایتانیک ر ا یک حرفه  ای....موضوع : | بازدید : 50 | تگ ها :
تاريخ : | 11:32 | نویسنده : ساره جهانگیری

 

 

 

هوالقادر

نمی دانم چ بگویم این روز ها خانه هایمان بزرگتر شده اند اما صفا

و صمیمیت در بین افراد در حال کوچک شدن است و همه ...من از این است که روزی برسد ک دیگر هیچ کس مادر و پدر خودش را هم نشانس

خدایا این ما ادمها هستیم که دنیا را برای خودمان جهنم کرده ایم یا خاصیت دنیاست که مهربانی انسانها را میگرد و به جای آن دلی سخت و بی رحم به انها تحویل می دهد؟

اری معامله ای خوب است برای زمینیانی که دل به این دنیای بیرحم دل بسته اند.انها دل خود را به جای مال و ثروت به زمین می دهد و زمین هم

 

٠٠٠


پایان

 

نویسنده:هزار-الون 

 

سوال 

 

 موضوع : | بازدید : 70 | تگ ها :
تاريخ : | 12:55 | نویسنده : ساره جهانگیری

خدایا چرا وقتی دستانت که باید

سایبان مهربانیت

باشند

این همه کوتاه اندموضوع : | بازدید : 75 | تگ ها :
تاريخ : | 12:50 | نویسنده : ساره جهانگیری
این جا زمین است ، رسم آدمهایش هم عجیب...

اینجا گم که می شوی،

به جای این که دنبالت بگردند...

تو را فراموش می کنند!!!موضوع : | بازدید : 68 | تگ ها :
تاريخ : | 12:47 | نویسنده : ساره جهانگیری
قدرت کلماتت را بالا ببر نه صدایت را !
این باران است که باعث رشد گل ها مشود
نه رعد و برق....ادامه مطلب
موضوع : | بازدید : 66 | تگ ها :
تاريخ : | 12:41 | نویسنده : ساره جهانگیری

با تمــام مداد رنگی های دنيــا ...

خالی از هر تشبيه و استعاره و ايهام ...
تنهــا يک جمله برايت خواهم نوشت ...

عاشـــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا


 موضوع : | بازدید : 30 | تگ ها :
تاريخ : | 12:39 | نویسنده : ساره جهانگیری

از ذهن تا دهن یک فاصله است

تا ذهنت را باز نکردی

دهنت را باز نکنادامه مطلب
موضوع : | بازدید : 33 | تگ ها :
تاريخ : | 12:21 | نویسنده : ساره جهانگیری

هر شب ما به رختخواب می رویم بدون اطمینان از این که روز بعد زنده از خواب بیدار شویم.ولی شما همیشه برای روز بعد خود برنامه دارید .

این یعنی امید

اهالی روستایی تصمیم گرفتند که برای نزول باران دعا کنند

 روزی که تمام اهالی برای دعا کردن در محل مقرر جمع شدند فقط یک پسر بچه با چتر آمده بود

این یعنی اعتقاد

اعتماد را می توان به احساس یک کودک 1 ساله تشبیه کرد.

وقتی که شما آن را بالا پرتاب می کنید او می خندد.....

چرا که یقین داردکه شما او را خواهید گرفت..

این یعنی اعتماد

همیشه با اعتماد اعتقاد و امید  زندگی کنید..ادامه مطلب
موضوع : | بازدید : 78 | تگ ها :
تاريخ : | 20:35 | نویسنده : ساره جهانگیری

گفتم : خدایا از همه دل گیرم گفت : حتی من؟

گفتم: خدایا دلم را ربودند گفت :بیش از من؟

گفتم: خدایا چه قدر دوری گفت :تو یا من ؟

گفتم: خدایا تنها ترینم گفت :پس من !

گفتم:خدایا کمک خواستم گفت:غیر از من؟

گفتم:خدایا دوستت دارم گفت:بیش از من؟

گفتم:خدایا این قدر نگو من.گفت:که تو  من هستم و من توادامه مطلب
موضوع : | بازدید : 59 | تگ ها :
تاريخ : | 12:57 | نویسنده : ساره جهانگیری

اگه خود کارتون به اندازه یک جمله جوهر داشت چه جمله ای می نوشتید؟

منتظر جوابتون هستم در نظر دهید وبم جواب بدید خیلی دوستدارم بدونم جوابتون چیه؟؟سوالبه من زنگ بزنادامه مطلب
صفحه قبل 1 صفحه بعد

پیچک